Base profile

ThumbnailSKU Parameters
Base profile - 100 x 2 m 100 x 2 m
Base profile - 80 x 2 m 80 x 2 m
Base profile - 60 x 2 m 60 x 2 m
Base profile - 50 x 2.5 m 50 x 2.5 m
Base profile - 50 x 2 m 50 x 2 m
Base profile - 140 x 2 m 140 x 2 m

 

Aluminium corner bead one arm

ThumbnailSKU Parameters
Aluminium corner bead one arm - 2,5 m 10040 2,5 m

 

Aluminium corner bead - reinforced profile

ThumbnailSKU Parameters
Aluminium corner bead - reinforced profile - 25 x 25 / 2,5 m 10041 25 x 25 / 2,5 m

 

Aluminium corner bead

ThumbnailSKU Parameters
Aluminium corner bead - 20 х 20 / 2.5 m 10061 20 х 20 / 2.5 m
Aluminium corner bead - 20 х 20 / 3 m 10200 20 х 20 / 3 m
Aluminium corner bead - 20 х 20 / 2.8 m 10120 20 х 20 / 2.8 m
Aluminium corner bead - 20 х 20 / 2.7 m 10100 20 х 20 / 2.7 m
Aluminium corner bead - 18 х 18 / 3 m 10205 18 х 18 / 3 m
Aluminium corner bead - 18 х 18 / 2.5 m 10030 18 х 18 / 2.5 m
Aluminium corner bead - 18 х 18 / 2 m 10035 18 х 18 / 2 m